Provocări rurale contemporane
Studii de agro-economie și antropologie rurală

Coordonatori
  • Ioan Sebastian Brumă
  • Codrin Dinu Vasiliu

Volum realizat în cadrul Simpozionului de Agro-Economie și Antropologie Rurală, organizat de Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, al Academiei Române, Filiala Iași, și Asociația Rural Development Research Platform.

Publicarea acestui volum a fost posibilă prin finanțarea Asociației Rural Development Research Platform, în cadrul proiectului intern de cercetare Sisteme economice și sociale rurale.

Referenți științifici:
  • Prof. Dr. Bianca Cristina Pocol
  • Dr. Ec. Valentin-Mihai Bohatereț, membru de onoare ASAS
  • Dr. Dan Gabriel Sîmbotin, CS I

Corectură: Sonia Bulei

Universitatea Babeş-Bolyai
Presa Universitară Clujeană
Director: Codruţa Săcelean
Str. Hasdeu nr. 51
400371 Cluj-Napoca, România
Tel./fax: (+40)-264-597.401
E-mail: editura@editura.ubbcluj.ro
http://www.editura.ubbcluj.ro/

ISBN: 978-606-37-1280-7

Studiile prezente în acest volum au pornit de la lucrările Simpozionului de Agro-Economie și Antropologie Rurală organizat în luna noiembrie a anului 2020 de Asociația Rural Development Research Platform și Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, al Academiei Române, Filiala Iași.

Coordonatorii și-au dorit să pună la dispoziția autorilor un spațiu de întâlnire multidisciplinar și interdisciplinar, în care să fie prezentate cercetări actuale în domeniul dezvoltării rurale, agro-economiei și socio-economiei rurale din România. Credem că o înțelegere adecvată a lumilor rurale românești nu poate fi posibilă decât la întâlnirea dintre cercetările cantitative și calitative, care să pună în discuție toate dimesiunile societale ale socio-economiilor rurale.


Secțiunea I – Statistică și sociologie rurală 

Capitolul 1 – Migrație și dezvoltare în comunitățile rurale din ariile culturale ale Moldovei 

Dumitru Sandu

Capitolul 2 – Aspecte sociodemografice privind calitatea vieții în mediul rural 

Ciprian Iftimoaei

Capitolul 3 – Dezvoltarea unei taxonomii a indicatorilor de dezvoltare durabilă bazată pe investigarea percepției comunității locale. Studiu de caz județul Cluj 

Ionuț-Alexandru Spânu, Alexandru Ozunu, Ruxandra Malina Petrescu-Mag


Secțiunea II – Antropologie rurală 

Capitolul 4 – Post-domesticire, carnism și etică alimentară

Irina Frasin

Capitolul 5 – Justiție și Suveranitate Alimentară în România. Asociația Țărănească Eco Ruralis

Irina Velicu, Andreea Ogrezeanu


Secțiunea III – Legislație rurală

Capitolul 6 – Aspecte legislative privind producția ecologică

Steliana Rodino, Alina Buțu,  Marian Buțu

Capitolul 7 – Modificarea legislației aferente achizițiilor publice în vederea promovării consumului de produse agroalimentare certificate ca și premisă a ameliorării stării de sănătate a populației printr-un regim alimentar echilibrat 

Felix H. Arion, Mugurel I. Jitea


Secțiunea IV – Dezvoltare rurală 

Capitolul 8 – Tendințele economico-sociale – oportunități și provocări pentru viitorul Transilvaniei rurale 

Monica Mihaela Tudor, Ioan Sebastian Brumă

Capitolul 9 – Valorificarea patrimoniului natural din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a României 

Daniela Matei


Secțiunea V – Valorificarea producției agricole

Capitolul 10 – Fermele familiale mici şi comercializarea producţiei: provocări induse de criza Covid19 

Mariora Rusu, Violeta Florian, Elisabeta Roșu

Capitolul 11 – Bioeconomie circulară – oportunități de dezvoltare în Regiunea Nord-Est a României 

Florin-Constantin Mihai, Simona Popa, Anca-Elena Chirilă Gheorghică, Vasilica Racariu

Capitolul 12 – Sectorul agroalimentar local și lanțurile scurte de aprovizionare funcționale din județul Botoșani 

Lucian Tanasă

Capitolul 13 – Modele de dezvoltare a lanțurilor scurte de valorificare pe filiera legume-fructe 

Ancuța Marin


Secțiunea VI – Alternative agricole

Capitolul 14 – Chenopodium quinoa – o cultură agricolă alternativă de perspectivă în contextul agriculturii durabile

Toader Maria

Capitolul 15 – Alimentele pe bază de insecte în contextul unui consum sustenabil 

Ruxandra Malina Petrescu-Mag, Andreea-Manuela Crihană, Dacinia Crina Petrescu