Utilizarea terenurilor agricole din intravilan. Studii de caz: Moldova

Cu ocazia Zilelor Academice Ieșene 2017, în cadrul secțiunii Repere Actuale în Dezvoltarea Rurală, Valentin Mihai Bohatereț și Ioan Sebastian Brumă au prezentat lucrarea Utilizarea terenurilor agricole din intravilan. Studii de caz: Moldova.


Rezumat:

Existenţa numeroasă a gospodăriilor ţărăneşti cu proprietăţi funciare reduse, dispersate teritorial, în trupuri diferite şi cu rezerve consistente de teren agricol în intravilanul localităţilor, de regulă în jurul fiecărei gospodării, ne atenţionează asupra necesităţii identificării ponderii terenurilor agricole intravilane şi a modului lor de utilizare.
Exploatarea terenurilor agricole intravilane se realizează în condiţii total diferite faţă de exploatarea terenurilor în câmp, specific care conturează câteva direcţii viabile de utilizare intensivă a acestora, cu specificităţi zonale evidente. Se aduce în plin plan potenţialul economic foarte ridicat al terenurilor agricole intravilane.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest