Studiu comparativ privind profilul exploataţiilor agricole cu personalitate juridică în Regiunile de Dezvoltare Nord-Est şi Sud-Est a României

Cu ocazia Zilelor Academice Ieșene 2017, în cadrul secțiunii Repere Actuale în Dezvoltarea Rurală, Valentin Mihai Bohatereț și Ioan Sebastian Brumă au prezentat lucrarea tudiu comparativ privind profilul exploataţiilor agricole cu personalitate juridică în Regiunile de Dezvoltare Nord-Est şi Sud-Est a României.


Rezumat:

Recensămintele Generale Agricole din anii 2002 şi 2010 oferă posibilitatea analizării profilului şi evoluţia exploataţiilor agricole cu personalitate juridică în profil teritorial. S-au studiat exploataţiile din Regiunile de Dezvoltare Nord Est şi Sud Est evidenţiindu-se existenţa unor profiluri agricol specific pentru fiecare regiune, cu tendinţe de stabilizare a structurilor deja conturate.

Se constată uşoare tendinţe de specializare a exploataţiilor agricole cu personalitate juridică, pe tipuri diferite de producţie, specifice arealelor geografice din care fac parte.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest