Sistemele web integrate ca soluții strategice pentru dezvoltarea brandului pensiunii rurale

Mai ales pe fondul creșterii volumului finanțării mediului rural, în ultimii 15 ani, numărul pensiunilor rurale a crescut exponențial. Această creștere nu a fost, totuși, corelată cu strategii eficiente de marketing, dezvoltarea având loc mai curând prin acțiuni cu caracter intuitiv. În turismul rural, brandurile nu și-au atins potențialul maxim pentru atragerea interesului și creșterea numărului de turiști. Deși există o evoluție clară în cultura promovării, se observă faptul că tehnologiile digitale nu sunt folosite la capacitatea lor maximă pentru dezvoltarea brandurilor pensiunilor rurale. În contextul concurențial actual creat, prezența virtuală reprezintă o condiție necesară pentru asigurarea vizibilității, atragerea audienței și creșterea numărului de turiști, factori indispensabili pentru dezvoltarea afacerii. Deși evoluția contemporană a tehnologiilor este una cu un grad ridicat de impredictibilitate, fapt ce obligă pensiunile să abordeze soluții creative pentru menținerea și dezvoltarea brandului, putem identifica, totuși, o serie de abordări strategice ale tehnologiilor digitale, în funcție de anumiți parametri predictibili, care țin de psihologia audienței, contextul cultural, determinațiile estetice ale mediilor, accesibilitate, utilizabilitate, eficiența transmiterii mesajului. O posibilă soluție pentru o astfel de abordare strategică o constituie sistemele web integrate. Un sistem web integrat reprezintă o tehnologie centrată pe un produs web, ale cărui funcții sunt extinse și îmbunătățite de alte tehnologii digitale sau non-digitale. Acest studiu se adresează, în principal, proprietarilor de pensiuni care intenționează să dezvolte brandul pensiunii, propunându-le câteva soluții concrete pentru implementarea sistemelor web integrate specifice ariei acestora de activitate. Soluțiile prezentate conțin indicații concrete pentru construcția unui site, integrarea acestuia în media de socializare și într-un pachet de promovare. Pornind de la ofertele actuale, de pe piața tehnologiilor digitale, prezentăm chiar și o analiză de cost pentru implementarea tehnologiilor propuse.

Cuvinte cheie: branding, pensiuni rurale, soluții web integrate, dezvoltare rurală

Clasificare JEL: Z32, O18, M31

AUTORI: Codrin Dinu Vasiliu, Lucian Tanasă, Ioan Sebastian Brumă

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest