Simpozionul de Agro-Economie și
Antropologie Rurală (SAAR)

19 Noiembrie 2021 / Ediția a II-a / Ediție online
RDRP 004

Simpozionul de Agro-Economie și Antropologie Rurală vine în sprijinul comunității de cercetare și intervenție în socio-economia rurală, prilejuind schimbul de experiență între principalii actori care contribuie la dezvoltarea spațiului rural în contextul actual. Reunind reprezentanți economici, cercetători, reprezentanți ai guvernanței și ai administrației publice, ai organizațiilor neguvernamentale, beneficiarii direcți sau indirecți, ne propunem să contribuim la dezvoltarea rurală prin punerea în dezbatere a marilor teme care țin de agro-economie și antropologie rurală: agronomie, ecologie, lanțuri de distribuție, agroturism, comportamentul consumatorului, sociologie rurală, etnologie și etnografie, antropologie fizică sau lingvistică, arheologie, antropologie vizuală, antrozoologie rurală și tot ceea ce ține de viața rurală, în aspectele sale contemporane.

Ediția 2021

19 Noiembrie 2021
09.00 – 15.00

Pentru fiecare prezentare sunt alocate 15 minute: 10 minute pentru expunere și 5 minute pentru discuții.

Organizatori

 • Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, al Academiei Române Filiala Iași (ICES)
 • Asociația Rural Development Research Platform (RDRP)

Parteneri media

Comitetul științific

 • Valentin Mihai Bohatereț, dr. CS  I,  membru de onoare ASAS 
 • Gerard Jităreanu, prof. univ. dr., Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași , membru corespondent ASAS
 • Luminița Chivu, dr. CS I.  Institutul Național de Cercetări Economice ‘Costin C. Kirițescu’, Academia Română, București
 • Valeriu V. Cotea, prof. Univ. dr. Centrul de Cercetări pentru Oenologie, Filiala Iași a Academiei Române, membru corespondent al Academiei Române 
 • Stoleru Vasile, prof. univ. dr., Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași
 • Gabriel Popescu, prof. univ. dr. Academia de Studii Economice, București
 • Cristina Pocol, prof. univ. dr. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca
 • Simona Pătărlăgeanu,  prof. univ. dr. Academia de Studii Economice, București
 • Andrei Jean Vasile, prof. univ. dr. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
 • Dumitru Sandu, prof. univ. dr. Universitatea din București
 • Simona Maria Stănescu, dr. CS I, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română, București
 • Gabriela Haja, dr. CS I, Institutul de Filologie Română  „A. Philippide”, Academia Română, Filiala Iași
 • Petre Marian Brezeanu, dr. CS I, Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură, Bacău
 • Silvius Stanciu, prof. univ. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
 • Carmen Năstase, prof. univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
 • Felix Arion, prof. univ. dr., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca
 • Gavril Ștefan, prof. univ. dr., Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași
 • Marioara Rusu, dr. CS II, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
 • Monica Mihaela Tudor, dr. CS II, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
 • Lucian Luca, dr. CS II, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
 • Ionel Mugurel Jitea, prof. univ. dr., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca 
 • Alina Buțu, dr. CS I, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice
 • Marian Buțu, dr. CS I, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice
 • Steliana Rodino, dr. CS II, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice, București
 • Rozi Berevoianu, dr. CS I, Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală, București
 • Ruxandra Mălina Petrescu-Mag, prof. univ. dr. Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România
 • Dacinia Crina Petrescu, prof. univ. dr. Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
 • Ionel Bostan, prof. univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
 • Irina Velicu, researcher, Center for Social Studies, University of Coimbra, Portugal
 • Dănuț Ungureanu, dr. ing. CS III, Academia Română, Centrul de Economie Montană CEMONT Vatra Dornei 
 • Maria Toader, conf. univ. dr.  Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, București  
 • Olguța Brezuleanu, conf. univ. dr. Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași
 • Mihai Chitea, dr. CS III, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
 • Simona-Roxana Ulman, dr. CS III, Centrul Integrat de Studii în Știința Mediului pentru Regiunea de Nord-Est (CERNESIM), Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iasi, Romania
 • Vili Dragomir, dr. CSII, Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală, București 
 • Ancuța Marin, dr. CS III, Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală, București 
 • Vasile Crăciunescu,  dr. CS III, Administrația Națională de Meteorologie, București
 • Dan Bodescu, dr. șef lucrări Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași
 • Radu Moraru, dr. șef lucrări Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași
 • Oana Coca, asistent univ. dr. Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași
 • Oana-Raluca Rusu, asistent univ. dr. Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași
 • Cristina Căutișanu, Dr. CS, Centrul Integrat de Studii în Știința Mediului pentru Regiunea de Nord-Est (CERNESIM), Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași, România

Comitetul organizatoric

Coordonator:
Ioan Sebastian Brumă (ICES)

 • Codrin Dinu Vasiliu (ICES)
 • Lucian Tanasă (ICES)
 • Sebastian Doboș (ICES)
 • Sonia Bulei (RDRP)

Concept grafic

 • Codrin Dinu Vasiliu (RDRP)
 • Sonia Bulei (RDRP)

Editor limba engleză

 • Sonia Bulei (RDRP)

Contact

Ioan Sebastian Brumă
web.rdrp@gmail.com
0040 745 908 021

Programul comunicărilor

9.20 – 9.30: Deschidere 
 • Ioan Sebastian Brumă
9.30 – 9.40: Prezentarea volumului Provocări rurale contemporane. Studii de Agro-economie și Antropologie Rurală 
 • Codrin Dinu Vasiliu

 

9.45 – 14.00: Secțiunea de Comunicări științifice

 • Moderator: Ioan Sebastian Brumă 
9.45 – 10.00: Forța de muncă din agricultura românească: ocupare, șomaj, câștiguri salariale 
 • Ciprian Iftimoaie, Direcția Județeană de Statistică Iași
10.00 – 10.15: Viziune pe termen lung pentru Transilvania rurală
 • Monica Tudor, Academia Română – Institutul de Economie Agrară
 • Ioan Sebastian Brumă, Academia Română – Institutul de Economie Agrară
10.15 – 10.30: Agroturismul – Oportunitate și opțiune
10.30 – 10.45: Grădinile rurale ca peisaj cultural
 • Daniela Matei, Academia Română, Filiala Iași – Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”
10.45 – 11.00: Activități  neagricole  și  industrii  creative în spațiul  rural  românesc după criza sanitară COVID-19
 • Ancuța Marin, Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală, București
11.00 – 11.15: Impactul pandemiei COVID-19 asupra biodiversității în relație cu securitatea și siguranța alimentară
 • Marcel Theodor Paraschivescu, Centrul de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică „Acad. David Davidescu”
 • George Florea Toba, Centrul de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică „Acad. David Davidescu”
 • Laurențiu Ciornei, Centrul de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică „Acad. David Davidescu”
11.15 – 11.30: Satul românesc astăzi. Un paradox al conceptului smart village
 • Diana Elena Creangă, Universitatea pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iași
 • Gavril Ștefan, Universitatea pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iași
 • Oana Coca, Universitatea pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iași
11.30 – 11.45: Considerații privind deprecierea și amortizarea mijloacelor mecanizate din fermele vegetale
 • Alexandru Tudoran, Universitatea pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iași
 • Gavril Ştefan, Universitatea pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iași
 • Oana Coca Universitatea pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iași
11.45 – 12.00: Sustenabilitatea sistemului de producție a legumelor. Studiu de caz: Fermele de mici dimensiuni din RDNE
 • Simona-Roxana Ulman, Centrul Integrat de Studii în Ştiinţa Mediului pentru Regiunea de Nord-Est (CERNESIM), Institutul de Cercetări Interdisciplinare (ICI), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 • Lucian Tanasă, Academia Română, Filiala Iași – Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”
 • Cristina Căutișanu, Centrul Integrat de Studii în Ştiinţa Mediului pentru Regiunea de Nord-Est (CERNESIM), Institutul de Cercetări Interdisciplinare (ICI), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 • Ioan Sebastian Brumă, Academia Română, Filiala Iași – Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”
12.00 – 12.15: Percepțiile fermierilor români cu privire la acapararea terenurilor. Un studiu exploratoriu
 • Ruxandra Malina Petrescu-Mag, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
 • Dacinia Crina Petrescu, Facultatea de Business, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 
12.15 – 12.30: Cadru conceptual pentru evaluarea performanței de mediu a bioeconomiei
 • Steliana Rodino, Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală, București
12.30 – 12.45: Tehnologii inovatoare aplicate în bioeconomia circulară pentru recuperarea metalelor critice
 • Alina Buțu, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Știinte Biologice, București
 • Marian Buțu, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Știinte Biologice, București
12.45 – 13.00: Materiale biodegradabile din miceliu cu aplicații în 3D Printing
 • Marian Buțu, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Știinte Biologice, București
 • Steliana Rodino, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Știinte Biologice, București
 • Gina Fidler, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Știinte Biologice, București
 • Bogdan Miu, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Știinte Biologice, București
 • Alina Buțu, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Știinte Biologice, București
13.00 – 13.15: Agrohomeopatia – realizări actuale și perspective
 • Ileana Rîndașu, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară București
 • Florin Stănică, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară București
13.15 – 13.30: Sisteme agroalimentare locale și lanțuri scurte de aprovizionare funcționale din județul Botoșani
13.30 – 13.45: Finanțarea agriculturii ecologice în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a României. Analiză în profil teritorial
13.45 – 14.00: Rățușca cea urâtă. Sau despre arheologie, etică și lumea rurală 
 • George Bodi, Academia Română, Filiala Iași – Institutul de Arheologie

 

14.00 – 14.30: Secțiunea Proiecte

14.00 – 14.15: Prezentarea proiectului Gust de Iași 2021
 • Ioan Sebastian Brumă
14.15 – 14.30: Prezentarea atelierului inovativ Food for Iași Living Lab (Atelier dezvoltat în cadrul proiectului CITIES2030)