Simpozionul de Agro-Economie și
Antropologie Rurală (SAAR)

28 Octombrie 2020 / Ediția I / Ediție online
Relația producători, consumatori, piețe locale.
Căruță în Bucovina

Simpozionul de Agro-Economie și Antropologie Rurală vine în sprijinul comunității de cercetare și intervenție în socio-economia rurală, prilejuind schimbul de experiență între principalii actori care contribuie la dezvoltarea spațiului rural în contextul actual. Reunind reprezentanți economici, cercetători, reprezentanți ai guvernanței și ai administrației publice, ai organizațiilor neguvernamentale, beneficiarii direcți sau indirecți, ne propunem să contribuim la dezvoltarea rurală prin punerea în dezbatere a marilor teme care țin de agro-economie și antropologie rurală: agronomie, ecologie, lanțuri de distribuție, agroturism, comportamentul consumatorului, sociologie rurală, etnologie și etnografie, antropologie fizică sau lingvistică, arheologie, antropologie vizuală, antrozoologie rurală și tot ceea ce ține de viața rurală, în aspectele sale contemporane.

Ediția 2020

28 Octombrie 2020
09.00 – 20.00

Datele de contact: Datele vor fi disponibile începând cu 25 octombrie.

Pentru fiecare prezentare sunt alocate 15 minute: 10 minute pentru expunere și 5 minute pentru discuții. 

Organizatori

 • Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, al Academiei Române Filiala Iași (ICES)
 • Asociația Rural Development Research Platform (RDRP)

Parteneri media

Comitetul științific

 • Valentin Mihai Bohatereț, dr. CS  I,  membru de onoare ASAS 
 • Gerard Jităreanu, prof. univ. dr., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iași, membru corespondent ASAS
 • Luminita Chivu, dr. CS I.  Institutul Național de Cercetări Economice ‘Costin C. Kirițescu’, Academia Română, București
 • Valeriu V. Cotea, prof. Univ. dr. Centrul de Cercetări pentru Oenologie, Filiala Iași a Academiei Române, membru corespondent al Academiei Române 
 • Vasile Stoleru, prof. univ. dr., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iași 
 • Gabriel Popescu, prof. Univ. dr. Academia de Studii Economice, București
 • Cristina Pocol, prof. univ. dr. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca
 • Simona Pătărlăgeanu,  prof. univ. dr. Academia de Studii Economice, București
 • Andrei Jean Vasile, prof. univ. dr. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
 • Simona Maria Stănescu, dr. CS I, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română, București
 • Gabriela Haja, dr. CS I, Institutul de Filologie Română  „A. Philippide”, Academia Română, Filiala Iași
 • Petre Marian Brezeanu, dr. CS I, Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură, Bacău
 • Silvius Stanciu, prof. univ. dr. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
 • Carmen Năstase, prof. univ. dr. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
 • Felix Arion, prof. univ. dr., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca
 • Marioara Rusu, dr. CS II, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
 • Monica Mihaela Tudor, dr. CS II, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
 • Lucian Luca, dr. CS II, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București
 • Ionel Mugurel Jitea, prof. univ. dr., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca 
 • Alina Buțu, dr. CS I, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice
 • Marian Buțu, dr. CS I, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice
 • Steliana Rodino, dr. CS II, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice, București
 • Rozi Berevoianu, dr. CS I, Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală, București
 • Ruxandra Mălina Petrescu-Mag, prof. univ. dr. Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România
 • Dacinia Crina Petrescu, prof.univ.dr. Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
 • Ionel Bostan, prof.univ.dr., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
 • Irina Velicu, researcher, Center for Social Studies, University of Coimbra, Portugal
 • Dănuț Ungureanu, dr. ing. CS III, Academia Română, Centrul de Economie Montană CEMONT Vatra Dornei 
 • Mihai Chitea, dr. CS III, Institutul de Economie Agrară, Academia Română, București 
 • Ancuța Marin, dr. CS III, Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală, București 
 • Vasile Crăciunescu,  dr. CS III, Administrația Națională de Meteorologie, București
 • Maria Toader, dr. șef lucrări.   Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, București  
 • Dan Bodescu, dr. șef lucrări Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iași
 • Mihaela Vețan, Universitatea de Vest din Timișoara

Comitetul organizatoric

Coordonator:
Ioan Sebastian Brumă (ICES)

 • Codrin Dinu Vasiliu (ICES)
 • Lucian Tanasă (ICES)
 • Sebastian Doboș (ICES)
 • Sonia Bulei (RDRP)

Concept grafic

 • Codrin Dinu Vasiliu (RDRP)
 • Sonia Bulei (RDRP)

Editor limba engleză

 • Sonia Bulei (RDRP)

Contact

Ioan Sebastian Brumă
web.rdrp@gmail.com
0040 745 908 021

Programul comunicărilor

09.00-09.10
Înregistrarea participanților
09.10-09.15
Deschiderea lucrărilor simpozionului
09.15-09.30
Monitorizarea COVID-19 în România folosind software open source
 • Crăciunescu Vasile (Asociația Geo-spatial.org)

09.30-09.45
Fermele familiale mici și comercializarea producției: provocări induse de criza COVID-19
 • Elisabeta Roșu (Institutul de Economie Agrară, Academia Română)
 • Mărioara Rusu (Institutul de Economie Agrară, Academia Română)
 • Violeta Florian (Institutul de Economie Agrară, Academia Română)
09.45-10.00
Contribuția parteneriatelor de solidaritate ASAT pe perioade de criză
 • Vețan Mihaela Lavinia (Universitatea de Vest Timișoara)
 • Florean Sergiu Sebastian (Universitatea de Vest Timișoara)
10.00-10.15
Consumactori pentru o alimentație mai responsabilă social și un mediu înconjurător sustenabil
 • Stănescu Simona Maria (Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română)

10.15-10.30
Schimbări în relația producători-consumatori în anul 2020
 • Apetroaie Camelia (Direcția pentru Agricultură Județeană Iași)

10.30-10.45
Efectele crizei COVID-19 asupra achiziției de legume proaspete prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare. Studiu de caz: zona carantinată Suceava
 • Lucian Tanasă (Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gh. Zane, al Academiei Române Filiala Iași)
 • Ioan Sebastian Brumă (Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gh. Zane, al Academiei Române Filiala Iași)
 • Codrin Dinu Vasiliu (Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gh. Zane, al Academiei Române Filiala Iași)
 • Sebastian Doboș (Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gh. Zane, al Academiei Române Filiala Iași)
10.45-11.00
Rezultatele anchetei „COVID-19 & consumația de fructe și legume în Franța”
 • Dragomir Paula (Cercetătoare independentă, Franța)

11.00-11.15
Pauză
11.15-11.30
Comercializarea online a produselor agroalimentare în perioada crizei COVID-19: Între profit, pierdere și reziliență
 • Toma Irina (Cercetător Asociat – Institutul de Cercetare Făgăraș, Expert – Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, ADR – Centru, Cercetător independent)

11.30-11.45
Valorificarea mierii prin circuite scurte de aprovizionare: o analiză comparativă între România, Republica Moldova și Tunisia
 • Pocol Cristina Bianca (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca)
 • Ioan Sebastian Brumă (Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gh. Zane, al Academiei Române Filiala Iași)
 • Aurica Chirsanova (Universitatea Tehnică a Moldovei, Chisinău, Republica Moldova)
 • Imen Khanchel El Mehdi (Universitatea Manouba, Tunisia)
11.45-12.00
Modele de dezvoltare a lanţurilor scurte de valorificare pe filiera legume-fructe
 • Ancuța Marin (Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală București)

12.00-12.15
Propunere de politică publică de adaptare a achizițiilor mai orientate spre produsele agroalimentare certificate
 • Felix Arion (AgroTransilvania Cluster)
 • Mugurel Jitea (USAMV Cluj Napoca)
12.15-12.30
Abordarea locală în viziunea pe termen lung a stakeholderilor din Transilvania rurală
 • Monica Mihaela Tudor (Academia Română – Institutul de Economie Agrară)
 • Ioan Sebastian Brumă (Academia Română – Institutul de Economie Agrară)
12.30-12.45
Sprijinirea cooperării în sectorul agroalimentar prin politica de dezvoltare rurală. Provocări și oportunități
 • Steliana Rodino (Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice, Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală)
 • Alina Buțu (Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice)
 • Marian Buțu (Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice)
12.45-13.00
Dezvoltarea unei taxonomii a indicatorilor de dezvoltare durabilă, bazate pe investigația percepției comunității locale. Studiu de caz județul Cluj
 • Ionuț-Alexandru Spânu (Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, Cluj-Napoca, România)
 • Alexandru Ozunu (Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, Cluj-Napoca, România)
 • Ruxandra Mălina Petrescu-Mag (Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, Cluj-Napoca, România)
13.00-14.00
Pauză
14.00-14.15
Percepțiile localnicilor asupra agriculturii durabile și securității alimentare
 • Rachel Dwamena Ghanson (Cyprus International University)
14.15-14.30
Cercetări în cadrul Universității Babeș-Bolyai privind relația agricultură-mediu
 • Ruxandra Mălina Petrescu-Mag (Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, Cluj-Napoca, România)
 • Nicoleta Brisan (Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, Cluj-Napoca, România)
 • Philipe Burny (Departmentul de Economie și Dezvoltare Rurală, Universitatea Liège, Belgia)
 • Thi Minh Hop Ho (Departmentul de Economie și Dezvoltare Rurală, Universitatea Liège, Belgia)
 • Dacinia Crina Petrescu (Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Business, Cluj-Napoca, România)
14.30-14.45
Aspecte legislative privind producția ecologică
 • Steliana Rodino (Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice, Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală)
 • Alina Buțu (Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice)
 • Marian Buțu (Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice)
14.45-15.00
Conversii ale pieței laptelui din Bazinul Dornelor
 • Daniela Matei (Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”)
15.00-15.15
Neoruralismul
 • Codrin Dinu Vasiliu (Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gh. Zane, al Academiei Române Filiala Iași)
 • Ioan Sebastian Brumă (Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gh. Zane, al Academiei Române Filiala Iași)
 • Lucian Tanasă (Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gh. Zane, al Academiei Române Filiala Iași)
15.15-15.30
Fotografia în mediul rural
 • Codrin Dinu Vasiliu (Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gh. Zane, al Academiei Române Filiala Iași)
15.30-15.45
Platforma digitală GustDeIasi – modelul unei alternative viabile la piața convențională
 • Ioan Sebastian Brumă (Rural Development Research Platform)
 • Codrin Dinu Vasiliu (Rural Development Research Platform)
 • Lucian Tanasă (Rural Development Research Platform)
 • Sebastian Doboș (Rural Development Research Platform)