Parteneriatul ASAT – soluție viabilă pentru producătorii locali

În ultima perioadă, se poate remarca faptul că spațiul rural românesc a devenit din ce în ce mai atractiv pentru o serie de persoane cu un spirit antreprenorial dezvoltat. Astfel, au început să apară inițiative relevante și demne de luat în considerare, mai ales în ceea ce privește atât producția cât și procesarea bazate pe metode tradiționale, a produselor agricole obținute în propria gospodărie. Se cuvine în acest context subliniat faptul că dacă tehnologiile de cultură pot fi deprinse relativ facil în timp, pe baza cunoștințelor asimilate și a experienței acumulate, producția efectivă putând fi obținută prin eforturi materiale și fizice proprii considerabile, în schimb accesul la piață constituie una dintre problemele majore cu care se confruntă micii producători locali.

Se constată astfel la ora actuală necesitatea unei mai intense promovări a modelelor inovative de desfacere a producției pe plan local, acestea putând constitui instrumente accesibile și eficiente pentru susținerea tendinței de dezvoltare de tip sustenabil a micilor gospodării țărănești.

Una dintre metodele de desfacere a produselor agricole locale, cu precădere a fructelor și a legumelor, o constituie și parteneriatele A.S.A.T. Promovate în România de Asociaţia pentru Susţinerea Agriculturii Ţărănești (A.S.A.T.), începând cu anul 2008, acestea reprezintă o schemă-cadru de desfacere și aprovizionare cu produse alimentare, bazate pe principiul încheierii unor parteneriate ferme, între grupuri de consumatori responsabili și micii producători agricoli, mobilul comun reprezentându-l promovarea unui model de agricultură ţărănească, echitabilă din punct de vedere social și financiar, având efecte benefice atât asupra sănătății consumatorilor cât și a mediului înconjurător. În lucrarea de față sunt prezentate principiile de funcționare a parteneriatelor ASAT, sfera de aplicativitate, precum și beneficiile acestui tip de distribuție, atât pentru producători cât și pentru consumatori.


Cu ocazia Zilelor Academice Ieșene 2016, în cadrul secțiunii Remodelarea Spațiului Rural Românesc. Orizont 2020, Ioan Sebastian Brumă, Sebastian Doboș și Lucian Tanasă au prezentat lucrarea Parteneriatul ASAT – soluție viabilă pentru producătorii locali.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest