Instrumente digitale pentru transfer tehnologic (Structuri digitale integrate) Workshop – Oportunități de finanțare ADR

Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” și Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” au organizat, la Iași, în ziua de 7 aprilie 2017, workshopul Oportunități de finanțare prin intermediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord Est (Zone de actiune fundamentate în potentialul de inovare pentru dezvoltarea Regiunii Nord-Est). În cadrul acestui workshop, Codrin Dinu Vasiliu și Ioan Sebastian Brumă au prezentat comunicarea Instrumente digitale pentru transfer tehnologic (Structuri digitale integrate).


Punctul de plecare pentru dezbaterile workshopului:

În cadrul atelierelor EDP din octombrie 2016, ADR Nord-Est a derulat un proces de descoperire antreprenorială, prin care s-au identificat zone de acțiune în potențialul de inovare pentru dezvoltarea Regiunii Nord-Est. Astfel, au fost identificate soluții pentru specializarea Regiunii Nord-Est in urmatoarele domenii: Agroalimentar, Biotehnologii, Textile și noi materiale, Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor.

Pornind de la soluțiile identificate, în data de 26.04.2017, se va organiza la Iași un atelier de lucru pentru dezvoltare proiecte de specializare inteligentă (PDL), cu sprijinul Joint Research Center. Scopul întâlnirii va fi acela de a maximiza șansa de succes a promotorilor de proiecte de specializare inteligentă din Regiunea Nord-Est.


Domeniile și soluțiile de specializare identificate:

Resurse:


Agenda dezbaterilor

  • Axa 1 POR 2014-2020 Promovarea transferului tehnologic
  • Strategia pentru Cercetare și Inovare Regională prin Specializare Inteligentă NORD-EST
  • Consorțiului Regional de Inovare Nord-Est (CRI)Comisia Consultativă Academica CCA
  • Stabilirea unor standarde de calitate pentru produsele ecologice
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest