Echipa RDRP

Ioan Sebastian Bruma

Ioan Sebastian Brumă

Cercetător în dezvoltare rurală
Doctor în agronomie
Președinte RDRP
 • Este specialist în agricultură organică, agrotehnică, fond funciar, comportamentul consumatorului de produse agroalimentare, ferme ecologice, lanțuri scurte de aprovizionare, dezvoltare durabilă și sustenabilă, ecosisteme de transfer, antreprenoriat rural.

 • A publicat 14 studii științifice (dintre care 2 studii indexate ISI), 3 articole indexate ISI Proceedings, 2 volume de specialitate și a particpat la peste 60 de conferințe naționale și internaționale în domeniul dezvoltării rurale.

 • A fost membru în 23 de proiecte de cercetare (dintre care 4 sunt proiecte Orizont 2020 – RUBIZMO, SureFarm, LIFT, SHERPA).

 • Este membru în Consorțiul de Inovare al Regiunii Nord-Est. 

Agricultură ecologică 90%
Fond funciar 70%
Antreprenoriat rural 85%
Dezvoltare rurală 85%
Comportament consumator 90%
RDRP Codrin Dinu Vasiliu

Codrin Dinu Vasiliu

Cercetător în științele sociale
Doctor în filosofie
Vicepreședinte RDRP
 • Coordonator al Departamentului de Tehnologii Digitale Discursive din cadrul Institutului de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, al Academiei Române, Filiala Iași.
 • Domeniul său principal de formare academică constă în filosofie, cu înclinație specială înspre teoria cunoașterii și cultura digitală.
 • Este, de asemenea, interesat de filosofia practică și de posibilele aplicații ale discursului speculativ în domenii precum transferul de cunoaștere și antropologia contemporană (antropologie rurală, antropologie vizuală, antrozoologie, comportament consumator). 
Antropologie digitală 90%
Ecosisteme de transfer 75%
Antropologie vizuală 95%
Comportament consumator 90%
lucian tanasa

Lucian Tanasă

Cercetător în dezvoltare rurală
Doctor în agronomie
Vicepreședinte RDRP
 • Este specialist în lanțuri scurte de aprovizionare, produse agroalimentare ecologice, comportamentul consumatorului de produse agroalimentare, agri-business, ecosisteme de transfer.

 • A publicat 11 studii științifice (dintre care 2 sunt indexate ISI), 1 articol indexat ISI Proseedings, 1 volum științific. Are peste 60 de participări la conferințe naționale și internaționale în domeniul dezvoltării rurale.

 • A fost membru în 18 de proiecte de cercetare (dintre care 4 sunt proiecte Orizont 2020 – RUBIZMO, SureFarm, LIFT, SHERPA). Totodată a implementat 15 proiecte de agri-business pentru antreprenorii rurali.

Agroturism 90%
Agri-business 75%
Lanțuri scurte de aprovizionare 90%
Comportament consumator 90%
perete albastru cu fereastra

Sebastian Doboș

Cercetător în dezvoltare rurală
Doctor în economie
 • Este specialist în dezvoltare rurală, dezvoltare locală, dezvoltare durabilă și sustenabilă, lanțuri scurte de aprovizionare, comportamentul consumatorului de produse agroalimentare, și istorie economică. 

 • A publicat 7 studii științifice indexate, 1 volum științific. 

 • A participat la peste 50 de conferințe naționale și internaționale în domeniul dezvoltării rurale. 

 • Este membru în 6 proiecte de cercetare științifică.

Istoria economiei 90%
Dezvoltare rurală 75%
Lanțuri scurte de aprovizionare 70%
Agricultură ecologică 70%